headerphoto

Archiwum 2009 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
we Włodawie


Do Właścicieli i Administratorów 
obiektów budowlanych 

      W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, możliwością powstania niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu, stanowiące potencjalne zagrożenia dla konstrukcji dachów (z wyjątkiem żelbetonowych) oraz mogące powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, proszę przygotować się do występowania w tym okresie wzmożonych kontroli i przeglądów z ramienia PINB, w zakresie wywiązywania się właścicieli i zarządców budynków oraz innych obiektów budowlanych z obowiązków nałożonych Rozporządzeniem Porządkowym nr 1 Wojewody Lubelskiego z dn. 29 stycznia 2006r. w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu.

    Kontrolą zostaną objęte również obiekty stanowiące potencjalne zagrożenie ( np. nieużytkowane i nie remontowane od wielu lat).

    W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu powodujących jego zaleganie o gr. ponad 40 cm mogących stanowić potencjalne zagrożenie ponadnormatywnym obciążeniem konstrukcji należy przystąpić do usuwania śniegu.

 


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom budynków o obowiązującym rozporządzeniu porządkowym Wojewody Lubelskiego w sprawie usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu (sopli).

burza

    

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Rozporządzenie>>
Ostrzeżenie meteorologiczne

 burza

         

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>
Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

 burza

         

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>
Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

 burza

         

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>
Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
 

W dniu 17 grudnia na terenie miasta Włodawa odbędzie się powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).

Celem treningu jest doskonalenie działania jednostek i elementów systemu SWO i SWA w przesyłaniu, przekazywaniu i informowaniu się o zagrożeniach oraz o prowadzeniu akcji ratunkowej między poszczególnymi ogniwami, służbami i jednostkami ratowniczymi.

W ramach treningu zostaną ogłoszone następujące sygnały alarmowe:

                        1800 - alarm o skażeniach,

                        1830 -  odwołanie alarmu.

 Uruchomienie syren alarmowych będzie miało charakter ćwiczebny i nie będzie związane z wystąpieniem zagrożenia.

Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
Szkolenie obronne

17 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie obronne, którego celem było kontynuowanie przygotowań kadry kierowniczej urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na terenie miasta do działania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w sytuacji zagrożenia. 

szkolenie

Tematyka obejmowała m.in:

-planowanie i programowanie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego,
- polityka bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego RP,
- system kierowania bezpieczeństwem narodowym,
funkcjonowanie burmistrza na głównym stanowisku kierowania,
- ochrona informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.

     Szkolenie przeprowadził płk Ryszard Muc.


"Niewidoczni" - III etap kampani "Użyj wyobraźni"

„Użyj wyobraźni” to hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest poprawa bezpieczeństwa najbardziej zagrożonych użytkowników dróg. Inicjatorem programu jest Biuro Ruchu Drogowego KGP, a jego partnerami Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i PZU.

 <<więcej>>
Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

Posiedzenie MZZK   W dniu 5 listopada 2009r. w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się ostatnie zaplanowane na 2009r. posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  W spotkaniu, któremu przewodniczył Burmistrz Włodawy – Jerzy Wrzesień udział wzięli m.in.: przedstawiciele powiatowych inspekcji i straży, kierownicy podległych jednostek organizacyjnych gminy oraz kierownicy zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Włodawa. <<więcej>>


Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie  Ustawa o ochronie ludności <<więcej>>

     
    Informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej dostępne są na stronie www.pis.gov.plProfilaktyka grypy - Zalecenia Państwowego Inspektora SanitarnegoPIS     Treści merytoryczne i metodyczne         dotyczące profilaktyki grypy sezonowej i     nowej grypy A(H1N1)
  Ustawa o ochronie ludności  <<czytaj>>
 
Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
 powódź
         
               Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>


Ostrzeżenie hydrologiczne

 powódź
         
               Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>KOMUNIKAT

Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

z dnia 18 września 2009r.

 
  Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego we Włodawie na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie nr ONS-HK.721-1/13/09 z dnia 18 września 2009r. informuje, że woda z wodociągu miejskiego we Włodawie nadaje się do spożycia (spożywanie wody zaleca się po uprzednim przegotowaniu).

   W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie.

       Ustawa o ochronie ludności <<KOMUNIKAT PPIS we Włodawie>>      


      
                          Przewodniczący Zespołu

                                                     /-/ Jerzy WrzesieńKOMUNIKAT

 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie


Sprostowanie

 
    Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie w związku pomyłką jaka zaistniała w treści komunikatu z dnia 16 września 2009r. informuje, że dystrybucja wody przy ulicy Jana Pawła II odbędzie się na placu obok sklepu SLAWEX.

     Pozostała treść komunikatu pozostaje bez zmian.


 
Z-ca przewodniczącego MCZK

                                                               /-/Jacek Żurawski

 
Włodawa, dnia 17 września 2009r.


KOMUNIKAT

 Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie

 
Miejskie Zespół Zarządzania Kryzysowego we Włodawie w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie informuje odbiorców wody z terenu miasta Włodawa oraz wsi: Suszno, Kolonia Suszno, Szuminka o braku przydatności wody z wodociągu miejskiego do spożycia przez ludzi.

    O szczegółowych procedurach korzystania z wody informuje komunikat PPIS we Włodawie z dnia 16 września 2009r /w załączeniu/

    Dystrybucja wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej odbywać się będzie w niżej wymienionych miejscach w następujących godzinach: 700 – 900  oraz 1600 - 1800

 Woda z cysterny nadawać się będzie do spożycia po przegotowaniu

Miejsca dystrybucji:

1. ul. Tysiąclecia PP (koło Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),

2.     ul. Piłsudskiego 41 (Urząd Miejski we Włodawie),

3.     ul. Jana Pawła II (Sklep SLAWEX),

4. róg ul. Szpitalnej i Piłsudskiego (parking przy Przychodni Zdrowia),

5.     ul. Rynek (plac obok Apteki CEFARM),

6.     ul. Piastowska,

7.     róg ul. Jasnej i ul. Zabagonie,

8.     róg ul. Piłsudskiego  i ul. Wojska Polskiego (parking),

9.     ul. Chełmska przy PKS,

 

W dniu 16.09.2009r. (środa) dystrybucja wody odbędzie się przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (ul. Tysiąclecia) oraz w siedzibie Straży Miejskiej do godziny 2200.


Włodawa, dnia 16 września 2009r.

                                                            Burmistrz Włodawy 

                                                            /-/ Jerzy WrzesieńUWAGA !!!


     Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie informuje o wydanym komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie w sprawie nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi.
         

             
Ustawa o ochronie ludności  <<KOMUNIKAT PPIS we Włodawie>>


    W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim we Włodowie odbędzie się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem oceny sytuacji i podjęcia stosownych działań.
    Po zakończeniu posiedzenia wydany zostanie komunikat.

Ostrzeżenie o burzach
 
burza
         

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>
Ostrzeżenie o burzach

 
burza
              Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie cd...>>

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>
TRENING SWA

     Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 1 sierpnia 2009r przeprowadzony będzie krajowy trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy – Systemu Wykrywania i Alarmowania na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. Nr  191, poz. 1415).

      W ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2009r. /sobota/  o godz. 1700 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności miast województwa lubelskiego – ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut (alarm powietrzny). Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści.

         Powyższe działania mają na celu upamiętnienie          65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

       


Ostrzeżenie o upałach 
 
upał
 

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>
Ostrzeżenie o burzach z gradem 
 
burza
 

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>

Ostrzeżenie o upałach 
 
upał
 

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>

Ostrzeżenie o burzach z gradem 
 
burza
 

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>

Projekt ustawy o ochronie ludności
 

    Ustawa o ochronie ludności  <<Treść dokumentu>>


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa - odwołany


    Burmistrz Włodawy odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego, który obowiązywał w mieście od 18 marca 2009r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug.
      W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 2m 46cm. 
<<więcej>>


Grypa świń - Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego


Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia wirusem GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 u ludzi w USA i Meksyku  <<więcej>>

     
    Informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej dostępne są na stronie www.pis.gov.pl


Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


    W dniu 15 kwietnia w sali narad Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  <<więcej>>


Alarm przeciwpowodziowy - odwołany


    Burmistrz Włodawy odwołał alarm przeciwpowodziowy, który obowiązywał w mieście od 1 kwietnia 2009r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug. Wciąż natomiast utrzymywane jest pogotowie przeciwpowodziowe.
    W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 3m 48cm. Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa - odwołany


    Burmistrz Włodawy odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego, który obowiązywał w mieście od 18 marca 2009r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug.
      W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 2m 46cm. 
<<więcej>>


Grypa świń - Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego


    Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia wirusem GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 u ludzi w USA i Meksyku  <<więcej>>
   
    Informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej dostępne są na stronie www.pis.gov.pl  Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


    W dniu 15 kwietnia w sali narad Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  <<więcej>>


Alarm przeciwpowodziowy - odwołany


    Burmistrz Włodawy odwołał alarm przeciwpowodziowy, który obowiązywał w mieście od 1 kwietnia 2009r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug. Wciąż natomiast utrzymywane jest pogotowie przeciwpowodziowe.
    W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 3m 48cm. Życzenia Wielkanocne


Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy miłych i słonecznych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, jak również wszelkiej pomyślności, pogody ducha i wielu sukcesów.

      Zespół MCZK
Kartka
Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta Włodawa

W dniu 01 kwietnia  2009r. o godz. 9:00 Burmistrz Włodawy ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta Włodawa.


<< więcej >>
Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

<< więcej >>Ostrzeżenie o wichurach

<< więcej >>
Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

<< więcej >>


Ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa

W dniu 18 marca 2009r. o godz. 9:00 Burmistrz Włodawy ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa.
<< więcej >>


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej XXXII "Młodzież Zapobiega Pożarom" - eliminacje miejskie


[Rozmiar: 2930326 bajtów]          

      Wyniki turnieju  << więcej >>


"Klęska -powódź czy huragan-straż pożarna ci pomaga"

Pierwszy etap konkursu rozstrzygnięty << więcej >>


Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

......W dniu 30 stycznia 2009r. w Urzędzie Miejskim we Włodawie, odbyło się pierwsze w 2009 roku, posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Pan Jacek Żurawski – Sekretarz Miasta Włodawa. << więcej >>


Bezpieczne Ferie 2009

......W przededniu rozpoczęcia się ferii zimowych, które już niebawem staną się udziałem naszych pociech, pragnę zwrócić się do Was drodzy rodzice z ogromną prośbą, o to abyśmy w tym okresie uczulali swoich podopiecznych na kwestię ogólno pojętego bezpieczeństwa.
<< więcej >>
Archiwum informacji: / 2010 / 2009 /
2008 /Włodawa on-line

kamera


Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]