headerphoto

Archiwum 2011UWAGA!!!
WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT!
  Ostrzeżenie ogłoszone na podstawie rozporządzenia nr 8 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Włodawa i miasta Włodawa

Zakazuje się w obrębie obszaru zagrożonego;

- urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych, bytujących w skupiskach leśnych i na terenie upraw rolnych,

- przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyskich z terenu obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie,

Nakazuje się w obrębie obszaru zagrożonego;

- utrzymanie w obejściach psów na uwięzi, zaś kotów w zamknięciu,

- poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie,

- sprawowanie nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi i domowymi, pozostawionymi na pastwiskach w okólnikach i na wybiegach,

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
13.12.2011 900 - 1200 Włodawa:  ul. Suchawska, Chabrowa, Różana, Konwaliowa
15.12.2011 800 - 1500 Włodawa:  ul. Jana Pawła II

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
08.12.2011 730 - 1130 Włodawa:  ul. Podzamcze, Mostowa, Jurdyka, Krzywa, Wiejska, Klasztorna, Okunińska, Słoneczna, Nadrzeczna, Nadstawna, Konopnickiej

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
24.10.2011 1500
Włodawa: ul. Żołnierzy WiN, Gospodarcza, Żytnia, Długa, Sybiraków
 Włodawa: Sanguszki 28, Przechodnia 13,13A, 13C, 15
27.10.2011 800 - 1500 st. trafo: Krzywowierzba RSP, Orzechów Nowy 1
Włodawa: ul. Piastowska, Zabagonie, Saska, Waligóry, Estery, Ziemowita, Kupały

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
11.10.2011 800 - 1500 Włodawa: ul. Żołnierzy WiN, Gospodarcza, Żytnia, Długa, Sybiraków 

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
12.09.2011 730 - 1300 Włodawa: ul. Wiejska, Modrzewskiego, Kołłątaja, Lubelska (od ul. Modrzewskiego w kier. ul. Kołłątaja)
Szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

Szczepienia przeciwko wściekliźnie


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
12.09.2011 730 - 1300 Włodawa: ul. Wiejska, Modrzewskiego, Kołłątaja, Lubelska (od ul. Modrzewskiego w kier. ul. Kołłątaja)Szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

Szczepienia przeciwko wściekliźnie

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
18.08.2011 800 - 1700 Włodawa: Przemysłowa, Graniczna, Lubelska 4
19.08.2011 800 - 1500
Włodawa: ul. Suchawska, ChełmskaPlanowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
08. 08. 2011  1300 - 1900 Włodawa: ul. Jana Pawła II 17, 19, 23
10.08.2011 800 - 1600700 - 1100
Włodawa: ul. Przemysłowa, Graniczna, Lubelska 4
Włodawa: ul. Podzamcze, Mostowa, Jurdyka, Krzywa, Wiejska, Klasztorna, Okunińska, Nadrzeczna, Słoneczna, Nadstawna, Konopnickiej
11.08.2011 800 - 1600 Włodawa: ul. Przemysłowa, Graniczna, Lubelska 4


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
12.07.2011 400 - 1000 Włodawa: ul. Klasztorna, Mostowa, Podzamcze, Jurdyka, ROD im. J. I. Kraszewskiego


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
20.06.2011 800 - 1500
ul. Długa 53
21.06.2011 800 - 1300 st. trafo: K-54 (Ujęcie wody); ul. Kraszewskiego, Zabagonie, Jasna, Wokulskiego, Rzeckiego, Łęckiej, Zapolskiej, Orzeszkowej


Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

    W dniu 30 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
    Głównym tematem spotkania było omówienie problematyki zagrożeń ze strony zwierząt domowych na obszarze Gminy Miejskiej Włodawa. W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Andrzej Puchala – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pani Bożena Niewiarowska – Łobacz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; Pan Sławomir Borkowski – Komendant Straży Miejskiej we Włodawie; Pan Adam Kostrzewski – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Włodawie; Pani Małgorzata Gruszecka – Sekretarz Gminy Miejskiej Włodawa; Pan Zbigniew Teodorowicz – Inspektor UM oraz Pan Adam Purc – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych który przewodniczył spotkaniu. 
    Zagrożenia ze strony zwierząt domowych to nie tylko problem mieszkańców Włodawy ale problem ogólnopolski. Brak dostatecznej liczby schronisk dla zwierząt oraz odpowiedzialności ze strony właścicieli czworonogów to główny problem z jakim się spotykamy na co dzień. Niemalże co dziennie w Straży Miejskiej odnotowywane są zgłoszenia dotyczące biegających bez nadzoru psów. Nieodpowiedzialność właścicieli psów polegająca na niezachowaniu zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (art. 77 KW oraz § 27 p.1 Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Włodawa będącego załącznikiem do Uchwały XVIII/116/08 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 marca 2008r.) stwarza zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi. Najczęstsze przypadki to pogryzienia, które odnotowywane są przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną we Włodawie a w wielu przypadkach prowadzone są postępowania karne. Innym zagrożeniem są choroby wynikające zanieczyszczeń, pozostawianych przez zwierzęta. Zgodnie z § 34 cyt. wyżej regulaminu na właścicielach ciąży obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Wychodząc naprzeciw problemowi kilka lat temu zamontowano na terenie miasta tzw. „psie pakiety”.
    W dalszej części spotkania Pan Andrzej Puchala – Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił zagrożenia istniejące w przypadku zarażenia się chorobami pasożytniczymi pochodzenia zwierzęcego których najczęstszą przyczyną są pozostawione przez zwierzęta odchody.  Choroby te mogą powodować ciężkie schorzenie jak również prowadzić do zgonu. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwa są dzieci.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaznaczył, że w celu zachowania  minimalnej ostrożności przed zarażeniem chorobami dzieci bawiących się w piaskownicach, konieczność jest wymiany piachu przynajmniej trzy razy w roku. Pani Inspektor zapewniła członków zespołu, że na terenie miasta corocznie wyrywkowe są badania ogólnodostępnych piaskownic.
    Największym problemem umożliwiającym zapobieganie naruszaniu obowiązujących przepisów jest identyfikacja właścicieli psów. Na ten problem zwrócił uwagę Komendant Straży Miejskiej
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego wypracował wspólny wniosek
o konieczności wprowadzenia obowiązkowego znakowania (czipowania) zwierząt.


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
18.05.2011 800 - 1300
ul. Szpitalna, Saperów, Wojska Polskiego
20.05.2011 1400 - 1430 ul.  Korolowska, Żołnierzy WiN, Usługowa
20.05.2011 1600 - 1730 ul.  Korolowska, Żołnierzy WiN, Usługowa


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
12.05.2011 800 - 1500
800 - 1600
ul. Rzeckiego
ul. Wokulskiego 24-38
14.05.2011 800 - 1600 ul.  Czworobok
21.05.2011 800 - 1600 ul.  Czworobok


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
05.05.2011 700 - 1600
800 - 1500
ul. Wokulskiego
ul. Ogrodowa
06.05.2011 800 - 1500 ul.  Wokulskiego


Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
26.04.2011 800 - 1400 Włodawa: ul. Morelowa, Malinowa, Poziomkowa, Wiśniowa, Truskawkowa, Jagodowa, Chełmska (od ul. Suchawskiej do ul. Waligóry)


Informacja Dyrektora SP ZOZ we Włodawie

SP ZOZ we Włodawie informuje, że od dnia 1 marca 2011 r. jest wykonawcą nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) na terenie powiatu włodawskiego. Opieka nocna jest wykonywana przy Al. Piłsudskiego 64 w budynku po Oddziale dla Przewlekle Chorych.

            Świadczenia opieki zdrowotnej SA realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 do godz. 800 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania osobom uprawnionym (tzn. z aktualnym dowodem ubezpieczenia).

 

            Informacje o udzielaniu świadczeń opieki nocnej i świątecznej są udzielane pod numerami:

- 82 5725857

- 535 325 343 – lekarz dyżurny

- 535 325 338 – pielęgniarki dyżurne

 

            Świadczenia pielęgniarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji są wykonywane przez pielęgniarkę opieki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zlecenia na w/w świadczenia pielęgniarskie przyjmowane są w każdy piątek od godz. 1600 pod nr tel. 82 5725857. Potwierdzeniem zgłoszenia ww. świadczenia pielęgniarskiego jest posiadanie przez pacjenta aktualnego skierowania do NiŚOZ. Świadczenia bez skierowania nie będą realizowane.

                                                                                                                                                                       Z poważaniem                                                       /-/ Andrzej Wiśniewski
Komunikat MPGK Sp.z.o.o. we Włodawie
Miejski sytem ciepłowniczy został uruchomiony, do wszystkich odbiorców ciepło zostało dostarczone o godz. 5.30 14 lutego 2011 r.
II Komunikat MPGK Sp.z.o.o. we Włodawie

KOMUNIKAT

  

 W godzinach przedpołudniowych rozpoczęto uruchamianie wymiennikowni ciepła W – 8 i W – 11.

   Ciepło jest uruchamiane do budynków położonych przy ulicach Mielczarskiego, Żeromskiego, Reymonta i Przechodniej.

     Prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                                            /-/ Krzysztof Kot
Komunikat MPGK Sp.z.o.o. we Włodawie

KOMUNIKAT

 

  Od godziny 4.oo 13 lutego 2011 r. trwają prace nad uruchamianiem miejskiego systemu ciepłowniczego.

  Ciepło podawane jest do:

- szpitala, osiedla wojskowego, na teren byłej jednostki wojskowej, Zespołu Szkół Zawodowych, ulic: Długiej, Broniewskiego, Graniczna i osiedla garbarskiego.

  Przewidywane zakończenie uruchamiania sieci w dniu dzisiejszym.

  Informacje o kolejnych włączeniach poszczególnych ulic do sieci będą przekazywane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

     

                                                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                                                            /-/ Krzysztof KotKomunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie

           

     W związku z wystąpieniem na terenie całego miasta Włodawa, awarii sieci ciepłowniczej, zwracam się do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie jej trwania.

  Proszę zwracać uwagę na szczelne zamykanie drzwi wejściowych oraz okien (również w korytarzach i piwnicach) aby spowolnić wychładzanie się pomieszczeń. Szczególną ostrożność i rozwagę należy zachować podczas dogrzewania mieszkań "na własną rękę".

     Pamiętajmy o osobach starszych, chorych i mieszkających samotnie, ponieważ mogą one potrzebować naszej pomocy.

           

Dyżurny MCZK

/-/ Adam Purc

Komunikat MPGK Sp.z.o.o. we Włodawie

Komunikat MPGK
Informacja MPGK Sp.z.o.o. we Włodawie

Informacja MPGKBadania sejsmiczne w okolicach Włodawy

Badania sejsmiczne
Awaria sieci ciepłowniczej

KOMUNIKAT

Informujemy, że przy ul. Granicznej we Włodawie wystąpiła awaria sieci ciepłowniczej. Pozbawieni ciepła są mieszkańcy terenu byłej jednostki wojskowej oraz Zespół Szkół Zawodowych.

Obecnie trwają prace naprawcze. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za niedogodności związane z brakiem dostaw ciepła.

                                                                        Prezes MPGK
                                                                     /-/ Krzysztof Kot


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
27.01.2011 800 - 1500 Włodawa: ul.Nadstawna 7,10; Wąwozowa 19, 21, 22, 24 


Alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta Włodawa

    W związku z szybkim wzrostem poziomu wody na rzece Bug oraz przekroczeniem stanu alarmowego, Burmistrz Włodawy ogłosił w dniu dzisiejszym od godz. 9:00 alarm przeciwpowodziowy, który obowiazywał będzie na na terenie miasta do odwołania. Stan alarmowy przekroczony został o 22 cm i wynosi obecnie 372 cm.


 


Archiwum informacji: 2011 /2010 / 2009 /2008 /


Grypa

Włodawa on-line

Kamera 1 - Ratusz
kamera
Kamera 2 - Rondo
kamera
Kamera GDDKiA
- Stacja meteo 

Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]