headerphoto

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego


W dniu 20 października 2008 Burmistrz Włodawy powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, który stanowi organ opiniodawczo - doradczy w zakresie zapobiegania skutków klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów, huraganów, katastrof budowlanych i komunikacyjnych oraz działania o charakterze terrorystycznym)

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń na obszarze miasta
2. przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Miasta wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych Miejskim Planie Reagowania Kryzysowego,
3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
4. opiniowanie planu reagowania kryzysowego

[Rozmiar: 276 bajtów]Zarządzenie Nr 207/08Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


PLAN PRACY ZESPOŁU


[Rozmiar: 276 bajtów]Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2009 rok
[Rozmiar: 276 bajtów]Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2010 rok
[Rozmiar: 276 bajtów]Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2011 rok
[Rozmiar: 276 bajtów]Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2012 rok

Włodawa on-line

Kamera 1 - Ratusz
kamera
Kamera 2 - Rondo
kamera
Kamera GDDKiA
- Stacja meteo 

Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]