headerphoto

Pierwsza Pomoc


Kurs Pierwszej Pomocy Przed medycznej

Pierwsza pomoc

 26 czerwca 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu  Miejskiego we Włodawie odbył się kurs pierwszej  pomocy przedmedycznej. Celem kursu było  nabycie przez pracowników urzędu wiedzy i  praktycznej umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnicy wysłuchali dwu godzinnego wykładu a następnie przez ponad trzy godziny praktycznie ćwiczyli udzielania pierwszej pomocy na fantomach. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr „KURSOR” z Lublina Oddział w Chełmie.

Program kursu:
1.Zasady postępowania w miejscu zdarzenia:
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
- rola świadków zdarzenia - łańcuch przeżycia,
- ocena miejsca zdarzenia pod kontem bezpieczeństwa ratownika
i poszkodowanego,
2.Postępowanie z osobą nieprzytomną:
-resuscytacja oddechowo-krążeniowa,
-układanie w pozycji bezpiecznej,
3.Zasady postępowania w urazach:
-rany - zasady udzielania pierwszej pomocy,
-krwotoki - postępowanie ratownicze,
-złamania, zwichnięcia, skręcenia,
-zasady postępowania w ramach pierwszej pomocy,
4.Ostre stany zagrażające zdrowiu i życiu: (omdlenia,atak padaczki, zawał mięśnia sercowego, atak astmy)
-zasady udzielania pierwszej pomocy,
5.Postępowanie ratownicze w oparzeniach i porażeniu prądem.
6.Zatrucia:
-zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
7.Wypadek komunikacyjny:
-postępowanie ratownicze,
-wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

[Rozmiar: 41907 bajtów] [Rozmiar: 37841 bajtów] [Rozmiar: 230454 bajtów]

Włodawa on-line

Kamera 1 - Ratusz
kamera
Kamera 2 - Rondo
kamera
Kamera GDDKiA
- Stacja meteo 

Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]