headerphoto

Plan Reagowania Kryzysowego


W celu ujednolicenia procedur poszczególnych służb ratowniczych, w zależności od rodzaju zagrożenia, a także koordynacji działań ratowniczych powstał "Plan Reagowania Kryzysowego dla Miasta Włodawa". Określa on zespół przedsięwzięć na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności:
* zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;
* bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń;
* procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń.

Włodawa on-line

Kamera 1 - Ratusz
kamera
Kamera 2 - Rondo
kamera
Kamera GDDKiA
- Stacja meteo 

Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]